Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Utbildningar

Just nu finns planerade utbildningar om Elinstallationer och klassning av riskområden som arrangeras i samarbete med STF. Läs mer om kursen genom att välja datum i menyn till höger. Vill du anmäla dig till någon av våra kurser. Fyll i formuläret här nedan. För skräddarsydda kurser, kontakta oss på kent.ruuth@exkonsult.se.