Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

IEC har ett av sina årliga möten i Northbook (USA)

IEC har ett av sina årliga möten i Northbook USA, 2020-04-20 – 2020-04-29.

Aktuella ämnen som behandlas är bl.a. 

Ny version av 60079-14 ”Elinstallationer i explosionsfarliga områden”.

Vi kommer att diskutera de ändringsförslag som imkommit på den nya CD utgåvan. Om du har några synpunkter på den nuvarande standarden kan du skicka dom innan 2020-02-27 då röstningen skall  vara IEC tillhanda.

Ny version av 60079-17 ”Kontrol och underhåll av elektriska installationer”