Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

IEC har ett av sina årliga möten i Split (Kroatien)

Aktuella ämnen som tas upp är bl.a 

Ny version av klassningsstandarden för gas/ånga 60070-10-1 kommer att behandlas.

Ny version av klassningsstandarden för damm 60079-10-2 kommer att behandlas.

Ny Version av elinstallationer i explosionsfarliga områden 60079-14 kommer att behandlas.