Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Zon 21

Ett område där en explosiv atmosfär i form av ett moln av damm i luft förväntas förekomma tillfälligt vid normal drift.