Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Explosionsfarliga områden

Ett område där explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma, eller damm tillsammans med luft förekommer. Se vidare under zoner nedan.