Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Zon 0

Ett riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas eller ånga i luft förekommer ständigt eller långvarigt eller ofta.