Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Explosiv atmosfÀr

En blandning under atmosfÀriska förhÄllanden av luft och brÀnnbara Àmnen i form av gas, Änga, dimma eller damm, i vilken förbrÀnningen efter antÀndning sprider sig till hela den oförbrÀnda blandningen.