Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Explosionsfarlig miljö

En miljö i vilken atmosfÀren kan bli explosiv pÄ grund av lokala förhÄllanden eller driftsförhÄllanden.