Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Inertering

Se standard EN 15281 Inerting

Genom att inertera kan man ändra zonen i en utrusttning från zon 0 till zon 1 eller zon 2. Vid kontroll av att det inte finns något syre kan man också hävda att området blir oklassat.