Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

TK 112

EN 1127-1:2011 Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1127-2:2002+A1:2008 Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 2: Basic concepts and methodology for mining

EN 1710:2005+A1:2008 Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines

EN 1839:2012 Determination of explosion limits of gases and vapours

EN 13237:2012 Potentially explosive atmospheres – Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

EN 13463-1:2009 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres – Part 1: Basic method and requirements

EN 13463-2:2004 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Part 2: Protection by flow restricting enclosure ”fr”

EN 13463-3:2005 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Part 3: Protection by flame proof enclosure ”d”

EN 13463-5:2011 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres – Part 5: Protection by constructional safety ”c”

EN 13463-6:2005 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Part 6: Protection by control of ignition source ”b”

EN 13463-8:2003 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres – Part 8: Protection by liquid immersion ”k”

EN 13821:2002 Potentially explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Determination of minimum ignition energy of dust/ air mixtures

EN 14034-1:2004+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds – Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds

EN 14034-2:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds – Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds

EN 14034-3:2006+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds – Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds

EN 14034-4:2004+A1:2011 Determination of explosion characteristics of dust clouds – Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds

EN 14373:2005 Explosion suppression systems

EN 14460:2006 Explosion resistant equipment

EN 14491:2012 Dust explosion venting protective systems

EN 14522:2005 Determination of the auto ignition temperature of gases and vapours

EN 14591-1:2004 + Corrigendum:2006 Explosion prevention and protection in underground mines – Protective systems – Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure

EN 14591-2:2007 + Corrigendum 2008
Explosion prevention and protection in underground mines – Protective systems – Part 2: Passive water trough barriers

EN 14591-4:2007 + Corrigendum 2008
Explosion prevention and protection in underground mines – Protective systems – Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers

EN 14756:2006 Determination of the limiting oxygen concentration (LOC)
for flammable gases and vapours

EN 14797:2006 Explosion venting devices

EN 14983:2007 Explosion prevention and protection in underground mines – Equipment and protective systems for firedamp drainage

EN 14986: 2007 Design of fans working in potentially explosive atmospheres

EN 14994:2007 Gas explosion venting protective systems

EN 15089:2009 Explosion isolation systems

EN 15188:2007 Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations

EN 15198:2007 Methodology for the ignition hazard assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres

EN 15233:2007 Methodology for functional safety assessment of protective systems for
potentially explosive atmospheres

EN 15967:2011 Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours

EN 16009:2011 Flameless explosion venting devices

EN 16020:2011 Explosion diverters

EN ISO 16852:2010 Flame arrester – Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008 and Cor 2:2009)

CEN/TR 15281:2006 Guidance on inerting for the prevention of explosions

EN ISO/IEC 80079-34:2011 Explosive atmospheres – Part 34: Application of quality systems for equipment manufacture (ISO/IEC DIS 80079-34:2011)