Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Zon 2

Ett riskomrÄde i vilket en explosiv atmosfÀr bestÄende av blandning bestÄende av gas eller Änga i luft inte förvÀntas förekomma vid normal drift, och om den likvÀl förekommer, i sÄ fall endast kortvarigt.