Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Installationer och klassning av riskområden

MED EXPLOSIV GAS OCH DAMMATMOSF√ĄR

Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor som elektriska, mekaniska, friktion, ljus, ljud, värme har alltid inneburit stora risker. Kunskaper om gällande föreskrifter, ATEX-direktiv och standarder som berör området krävs. Kunskaperna krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö på ett ur säkerhets- och ekonomiskt riktigt sätt.

Kursen bygger p√• handb√∂ckerna fr√•n SEK, Handbok 426 (SS-EN 60079-10-1) f√∂r klassning ‚Äď riskbed√∂mning, Handbok 427 (SS-EN 60079-14 och 60079-17) f√∂r installation samt kontroll och underh√•ll. Handb√∂ckerna har uppdaterats och det inneb√§r en hel del f√∂r√§ndringar j√§mf√∂rt med tidigare standarden. Detta g√∂r kursen aktuell f√∂r alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-milj√∂. √Ėversiktligt behandlas riskerna med klassning av damm enligt SS-EN 60079-10-2.

INNEH√ÖLL I DENNA KURS

ATEX direktiv (3 kursdagar)
Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Syftet är skapa förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och din verksamhet. Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor innebär stora risker. Därför krävs kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

Kursinnehåll:

 • Riskbed√∂mning, klassning
 • Grupparbeten inkl redovisning
 • ATEX direktiv
 • Anv√§ndardirektivet
 • Explosiv dammblandning
 • Mekanisk utrustning
 • Statisk elektricitet
 • Skyddsprinciper
 • M√§rkning av Ex-materiel
 • Installationsprinciper
 • Exi, apparater och system

SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.

Under kursen presenteras ingående både produktdirektivet och arbetsmiljödirektivet. ATEX-direktivet behandlas under dag två. Under kursdagarna genomförs grupparbeten/arbetsuppgifter för att träna kursdeltagarna i att utnyttja/tolka handböckerna.

KURSENS M√ÖL

Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper

KURSEN √ĄR INTRESSANT F√ĖR

Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer.

F√ĖREL√ĄSARE

Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv. Kent Ruuth har stor praktisk erfarenhet från klassning och installationer i riskområden.

Datum 24-26 April.

Ort: Stockholm
Kurslokal: Central i Stockholm, meddelas i kallelsen från STF hemsida
Kursnummer: Se STF:s hemsida

Kursavgift 23 700:- kr inkl. kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika) Moms tillkommer på ovanstående priser.

Vill du veta mer om kursen, kontakta Homa Rad 08-586 386 25, eller mail till homa.rad@stf.se

Kursanmälan

  Fält markerade med * måste fyllas i för att du ska kunna posta din anmälan.

  Dittt namn (*)

  Företag

  Din e-postadress (*)

  Ett telefonnummer vi kan nå dig på (required)

  Kurs (håll in skift för att markera flera):


  Ange här ifall du har en allergi eller andra önskemål.

  [stmgdpr "I agree with storage and handling of my data by this website."]

  INSTALLATIONER OCH KLASSNING AV RISKOMR√ÖDEN

  MED EXPLOSIV GAS OCH DAMMATMOSF√ĄR

  Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor som elektriska, mekaniska, friktion, ljus, ljud, värme har alltid inneburit stora risker. Kunskaper om gällande föreskrifter, ATEX-direktiv och standarder som berör området krävs. Kunskaperna krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö på ett ur säkerhets- och ekonomiskt riktigt sätt.

  Kursen bygger p√• handb√∂ckerna fr√•n SEK, Handbok 426 (SS-EN 60079-10-1) f√∂r klassning ‚Äď riskbed√∂mning, Handbok 427 (SS-EN 60079-14 och 60079-17) f√∂r installation samt kontroll och underh√•ll. Handb√∂ckerna har uppdaterats och det inneb√§r en hel del f√∂r√§ndringar j√§mf√∂rt med tidigare standarden. Detta g√∂r kursen aktuell f√∂r alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-milj√∂. √Ėversiktligt behandlas riskerna med klassning av damm enligt SS-EN 60079-10-2.

  INNEH√ÖLL I DENNA KURS

  ATEX direktiv (3 kursdagar)
  Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Syftet är skapa förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och din verksamhet. Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor innebär stora risker. Därför krävs kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

  Kursinnehåll:

  • Riskbed√∂mning, klassning
  • Grupparbeten inkl redovisning
  • ATEX direktiv
  • Anv√§ndardirektivet
  • Explosiv dammblandning
  • Mekanisk utrustning
  • Statisk elektricitet
  • Skyddsprinciper
  • M√§rkning av Ex-materiel
  • Installationsprinciper
  • Exi, apparater och system

  SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.

  Under kursen presenteras ingående både produktdirektivet och arbetsmiljödirektivet. ATEX-direktivet behandlas under dag två. Under kursdagarna genomförs grupparbeten/arbetsuppgifter för att träna kursdeltagarna i att utnyttja/tolka handböckerna.

  KURSENS M√ÖL

  Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper

  KURSEN √ĄR INTRESSANT F√ĖR

  Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer.

  F√ĖREL√ĄSARE

  Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv. Kent Ruuth har stor praktisk erfarenhet från klassning och installationer i riskområden.

  Datum 28-30 oktober.

  Ort: Stockholm
  Kurslokal: Central i Stockholm, meddelas i kallelsen från STF hemsida
  Kursnummer: Se STF:s hemsida

  Kursavgift 23 700:- kr inkl. kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika) Moms tillkommer på ovanstående priser.

  Vill du veta mer om kursen, kontakta Homa Rad 08-586 386 25, eller mail till homa.rad@stf.se

  Kursanmälan

   Fält markerade med * måste fyllas i för att du ska kunna posta din anmälan.

   Dittt namn (*)

   Företag

   Din e-postadress (*)

   Ett telefonnummer vi kan nå dig på (required)

   Kurs (håll in skift för att markera flera):


   Ange här ifall du har en allergi eller andra önskemål.

   [stmgdpr "I agree with storage and handling of my data by this website."]

   Specialister inom explosionsfarliga områden

   Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden. Områdena indelas i zoner beroende på hur ofta de förekommer.

   Rådgivning vid val av elektrisk och mekanisk utrustning för installation i explosionsfarlig miljö. ATEX Begreppen ATEXklassning, ATEXzoner och Dammklassning kommer från

   ATEXdirektivet. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för installationer i riskområden (produktdirektivet) och att arbetsmiljön (minidirektivet).