Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Installationer och klassning av riskområden

MED EXPLOSIV GAS OCH DAMMATMOSFÄR

Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor som elektriska, mekaniska, friktion, ljus, ljud, värme har alltid inneburit stora risker. Kunskaper om gällande föreskrifter, ATEX-direktiv och standarder som berör området krävs. Kunskaperna krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö på ett ur säkerhets- och ekonomiskt riktigt sätt.

Kursen bygger på handböckerna från SEK, Handbok 426 (SS-EN 60079-10-1) för klassning – riskbedömning, Handbok 427 (SS-EN 60079-14 och 60079-17) för installation samt kontroll och underhåll. Handböckerna har uppdaterats och det innebär en hel del förändringar jämfört med tidigare standarden. Detta gör kursen aktuell för alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-miljö. Översiktligt behandlas riskerna med klassning av damm enligt SS-EN 60079-10-2.

INNEHÅLL I DENNA KURS

ATEX direktiv (3 kursdagar)
Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Syftet är skapa förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och din verksamhet. Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor innebär stora risker. Därför krävs kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

Kursinnehåll:

 • Riskbedömning, klassning
 • Grupparbeten inkl redovisning
 • ATEX direktiv
 • Användardirektivet
 • Explosiv dammblandning
 • Mekanisk utrustning
 • Statisk elektricitet
 • Skyddsprinciper
 • Märkning av Ex-materiel
 • Installationsprinciper
 • Exi, apparater och system

SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.

Under kursen presenteras ingående både produktdirektivet och arbetsmiljödirektivet. ATEX-direktivet behandlas under dag två. Under kursdagarna genomförs grupparbeten/arbetsuppgifter för att träna kursdeltagarna i att utnyttja/tolka handböckerna.

KURSENS MÅL

Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper

KURSEN ÄR INTRESSANT FÖR

Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer.

FÖRELÄSARE

Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv. Kent Ruuth har stor praktisk erfarenhet från klassning och installationer i riskområden.

Datum 21-23 April.

Ort: Stockholm
Kurslokal: Central i Stockholm, meddelas i kallelsen från STF hemsida
Kursnummer: Se STF:s hemsida

Kursavgift 22 300:- kr inkl. kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika) Moms tillkommer på ovanstående priser.

Vill du veta mer om kursen, kontakta Homa Rad 08-586 386 25, eller mail till homa.rad@stf.se

KursanmälanFält markerade med * måste fyllas i för att du ska kunna posta din anmälan.

Dittt namn (*)

Företag

Din e-postadress (*)

Ett telefonnummer vi kan nå dig på (required)

Kurs (håll in skift för att markera flera):

Ange här ifall du har en allergi eller andra önskemål.