Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Handbok 426 ”klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gasatmosfär är under utarbetande

Ny SEK Handbok 426 ”klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gasatmosfär är under utarbetande och beräknas komma ut 2021.