Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

IEC har ett av sina årliga möten i Waldenburg

2019-03-27

Jag deltog på mötet  om den kommande utgåvan av IEC 60079-10-1 Classification of hazardous areas. Standarden utges i Sverige i SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gasatmosfär. Vi var 18 deltagare på mötet.

På mötet diskuterade vi kommentarer som inkommit på första steget (CD-dokument) i framtagandet av en ny utgåva som kommer ut 2020. På CD stadiet kan man ge förslag på helt nya kapitel eller att gamla helt skall tas bort, man påpekar också mindre fel etc som man funnit i den tidigare utgåvan.

PÅ CD förslaget kom 164 kommentarer från deltagande länder, vi diskuterade de sista 64 förslagen på detta möte.

En nytt förslag (CDV) kommer att tas fram och skickas till medlemsländerna.  Ny kan man inte längre ändra fritt i standarden utan man får i stort sett diskutera de svar som kommittén har givit på CD utgåvan, men kommer det upp något som vi allmänt ser som smärre ändringar införs det normalt.