Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Standardiseringsnytt

SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga omrĂ„den med explosiv gasatmosfĂ€r” (SS-EN 60079-10-1) gavs ut översatt till svenska 2017–03. Exempel pĂ„ hur berĂ€kning av riskomrĂ„dens utbredning kan utföras har uppdaterats. De svenska exemplen har granskats och uppdaterats.

SEK Handbok 427 ”Elinstallationer i explosionsfarliga omrĂ„den” gavs ut översatt till svenska 2017–12. Handboken innehĂ„ller standarderna 60079–14 ”Elinstallationer” och SS-EN 60079-17 Kontroll och underhĂ„ll av elektriska installationer” som innehĂ„ller standarderna SS-EN 60079-14 och 60079-17. Dessutom finns bilagor som bland annat beskriver lackeringsanlĂ€ggningar, förklaring av utförandeformer, hur mĂ€rkningar kan se ut, förklaring av USA-mĂ€rkt utrustning och förklaring av Ă€ldre utrustning. Standarden SS 421 08 22 PotentialutjĂ€mning har tagits bort, de viktigaste delarna Ă„terfinns i bilaga NE ”PotentialutjĂ€mning i explosionsfarliga omrĂ„den”