Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Den 3 september sammantrÀder CENElEC TC 31 i Bryssel.

Den 3 september sammantrÀder CENElEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres i Bryssel.

GRUPPEN CENELEC MT31-1, Installationsregler, som ska tillvarata sĂ€rskilda regler som gĂ€ller inom EU har aktiverats och till ordförande valdes Heribert Oberheim. Exempel pĂ„ arbeten Ă€r ”VĂ€gledning för klassning av explosionsfarliga omrĂ„den i överens- stĂ€mmelse med 60079-10-1”. Arbetet ska utföras med hĂ€nsyn till den information som redan finns i IEC 60079-10-1 sĂ„ att onödigt dubbelarbete inte ut- förs. Det Ă€r alltsĂ„ möjligt att vi fĂ„r en europeisk klass- ningsstandard pĂ„ sikt.