Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

CENELEC TC 31

Den 23 november sammantrÀdde CENElEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres, i Milano dÀr 30 deltagare frÄn 15 lÀnder deltog.

GRUPPEN CENELEC MT31-1, Installationsregler, som ska tillvarata sĂ€rskilda regler som gĂ€ller inom EU har aktiverats och till ordförande valdes Heribert Oberheim. Exempel pĂ„ arbeten Ă€r ”VĂ€gledning för klassning av explosionsfarliga omrĂ„den i överens- stĂ€mmelse med 60079-10-1”. Arbetet ska utföras med hĂ€nsyn till den information som redan finns i IEC 60079-10-1 sĂ„ att onödigt dubbelarbete inte ut- förs. Det Ă€r alltsĂ„ möjligt att vi fĂ„r en europeisk klass- ningsstandard pĂ„ sikt.

iEC 60079-0

I den nya standarden IEC 60079-0, Explosiv atmosfĂ€r – Del 0: Utrustning – AllmĂ€nna fordringar, finns krav pĂ„ mekanisk utrustning som t ex flĂ€ktar. De kraven uppfyl- ler inte kraven som finns i den detaljerade standarden EN 14986, Fans. DĂ€rför kommer den nya utgĂ„van av EN 60079-0 att fĂ„ ett tillĂ€gg innan den accepteras inom EU som innebĂ€r att EN 14986 gĂ€ller för flĂ€ktar.

Olja-/Gasindustrin Offshore

Kommissionen har tagit fram ett förslag för standardi- sering inom omrÄdet för utrustning som anvÀnder olja och för gasindustrin offshore. Dokumentet heter CEN/ TC 305/N 906. Arbetet ska ske skyndsamt och harmo- niserade standarder ska presenteras inom 48 mÄnader.

Mekanisk utrustning i explosionsfarliga omrÄden

Det beslutades att inte ta fram en installationsstandard för mekanisk utrustning. AnvÀndarna fÄr dÀrför förlita sig pÄ att tillverkaren av utrustning ger all nödvÀndig information för en sÀker anvÀndning av utrustningen.

EX D Koniska gÀngor

PÄ förslag frÄn Italien och Frankrike vill man ge möjlig- het i Europa för att anvÀnda UNI threads i standarden 6125. Den möjligheten togs bort i 60079-1: 2004. Italien hÀvdade att UNI 6125 var den enda gÀnga som enbart tagits fram för Ex d och att den garanterar att minst fem gÀngor alltid Àr anvÀnda. UNI-gÀngan togs fram under 1960 och det finns mÄnga förskruvningar som har denna konstruktion. Problemet med den nu gÀllande ISO NPT Àr att den inte Àr avsedd för Ex d. ISO-gÀngan har en toppvinkel pÄ 60° medan UNI- gÀngan har en toppvinkel pÄ 55°. Det Àr mycket viktigt att utrustningar med sÄdana gÀngor Àr tydligt mÀrkta pÄ bÄde förskruvningen och pÄ apparaten sÄ att missför- stÄnd undviks.