Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Våra utbildningar

Vi utför företagsanpassade utbildningar inom området klassning av explosionsfarliga områden, elinstallationer och mekaniska installationer för såväl specialister som skall ansvara för installationer som personal som endast i undantagsfall kommer i kontakt med dessa områden. Se vidare under utbildning.