Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga omrĂ„den som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i omrĂ„den dĂ€r man hanterar Ă€mnen som kan skapa explosionsfarliga omrĂ„den.

Flampunkt

En brÀnnbars vÀtskas flampunkt Àr den lÀgsta vÀtsketemperatur vid vilken vÀtskan avger Änga i sÄdan mÀngd att en antÀndbar Äng/luftblandning bildas.