Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Märkning av användningsområden G eller D samt M i förekommande fall

För utrustningsgrupp I: Bokstaven M (Mines) markerar att utrustningen får användas i gruvor med metangas.

För utrustningsgrupp II: bokstaven ”G” (Gas) markerar att utrustningen får användas i explosiv atmosfär orsakad av blandningar av luft med gas, ånga eller dimma) och/eller bokstaven ”D” (avseende explosiv atmosfär orsakad av blandning av luft med damm).