Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Utrustningskategorier

Utrustningar indelas i olika i olika utrustnings kategorier beroende på deras avsedda användning som bestäms av tillverkaren.
Utrustningsgrupp I delas in i utrustningskategori M1 och M2.
Utrustningsgrupp II delas in i utrustningskategori 1, 2 och 3.

Kategori 1 utrustning får användas i zon 0, 1 och 2 eller zon 20, 21 och 22.
Kategori 2 utrustning får användas i zon 1 och 2 eller zon 21 och 22.
Kategori 3 utrustning får användas i zon 2 eller zon 22.